De nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (kor)

Fred van Hoek

Tax

De tekst is afkomstig van de site van de belastingdienst.

Nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020
De kleine ondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Wat in grote lijnen de verschillen zijn tussen de huidige KOR en de nieuwe KOR ziet u in onderstaande tabel. Kies uiterlijk 20 november of u mee wilt doen vanaf 1 januari 2020.

Ontheffing in de huidige KOR?
Doet u op dit moment geen aangifte omdat u in 2019 al een ontheffing hebt van uw administratieve verplichtingen op basis van de huidige kleine ondernemersregeling? Lees hier dan meer over wat de nieuwe KOR voor u betekent. De onderstaande tabel is niet op u van toepassing.

Vrijgestelde prestaties?
Doet u op dit moment geen aangifte omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan verandert er voor u niets.

De verschillen in grote lijnen
KOR t/m 2019 Nieuwe KOR vanaf 2020
 
KOR t/m 2019 Nieuwe KOR vanaf 2020
U trekt de btw die u zelf hebt betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw klanten. Is het bedrag dat overblijft minder dan € 1.883? Dan hoeft u maar een gedeelte of helemaal geen btw aan ons te betalen.Of u kunt een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen.
 
De korting op de btw vervalt. U kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen.De ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt.De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw
Alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen kunnen meedoen.
 
Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s kunnen gebruik maken van de nieuwe KOR.
U hebt een btw-identificatienummer
 
U hebt een btw-identificatienummer
We kijken naar het bedrag aan btw dat u betaalt. U trekt de btw die u zelf hebt betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw klanten. Is het bedrag dat overblijft minder dan € 1.883? Dan hoeft u maar een gedeelte of helemaal geen btw aan ons te betalen. 
 
We kijken naar de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan € 20.000. 
U doet nu wel btw-aangifte.
 
U doet geen aangifte meer.
U stuurt nu wel btw-facturen.
 
U stuurt geen btw-facturen meer.U hoeft voor de btw zelfs helemaal geen facturen meer te versturen.
 
U rekent wel btw aan uw klanten en u trekt de btw af die u betaald hebt.U rekent geen btw meer aan uw klanten en u trekt de btw die u betaalt ook niet meer af.


Meedoen met de nieuwe KOR vanaf 1 januari 2020? Aanmelden kan tot 20 november 2019

U kunt zich aanmelden voor de nieuwe KOR met het aanmeldformulier. Als u vanaf 1 januari 2020 mee wilt doen, moet uw formulier uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn. U kunt zich ook na 20 november nog aanmelden. De ingangsdatum schuift dan op naar het eerstvolgende tijdvak. Dat betekent dat u vanaf 1 april 2020 meedoet.

Wat als uw omzet boven de  € 20.000 komt?
Het kan natuurlijk gebeuren dat u meer gaat verdienen dan u in eerste instantie dacht. Misschien krijgt u meer of grotere opdrachten. En als uw onderneming groeit, groeit uw omzet met u mee. Dus als uw omzet boven de € 20.000 komt is dat goed nieuws. U kunt dan alleen niet meer meedoen met de nieuwe KOR. U gaat vanaf dat moment uw klanten weer btw-facturen sturen. En u gaat weer aangifte doen en btw betalen. Daarom is het belangrijk dat u dat snel aan ons doorgeeft met het afmeldformulier.

Meer over de nieuwe KOR
Verder vindt u hier meer informatie over wat meedoen met de nieuwe KOR betekent, wat overwegingen kunnen zijn om wel of niet mee te doen en een aantal praktijkvoorbeelden. U vindt hier ook informatie over hoe u zich kunt aanmelden en afmelden.

03 november, 2019

Recent Articles

Share On